ვიდეო

ივნისი 8, 2021

მოდერნისტული არქიტექტურის კონსერვაცია და მდგრადი გამოყენება საქართველოში

ვიდეო შეეხება პროექტს „მოდერნისტული არქიტექტურის კონსერვაცია და მდგრადი გამოყენება საქართველოში“, ჭადრაკის სასახლისა და ალპური კლუბის ისტორიას და განვითარების პერსპექტივებს.
იანვარი 18, 2021

თბილისის ჭადრაკის სასახლე და ალპური კლუბი _ ვიდეო ისტორია

ფილმი მომზადდა ლურჯი ფარსი საქართველოს ეროვნული კომიტეტის დაკვეთითა და გეთის ფონდის “Keeping it Modern” ინიციატივის მხარდაჭერით, როგორც პროექტის “საქართველოს მოდერნისტული არქიტექტურის კონსერვაცია და მისი მდგრადი განვითარება” […]