რესურსები

  • „ავსტრალიის ICOMOS-ის ქარტია კულტურული მნიშვნელობის ადგილებისათვის, ე. წ. ბურას ქარტია“, 2013. ავსტრალიის ICOMOS, ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების საერთა- შორისო საბჭო, australia.icomos.org/wp-content/uploads/The-Burra-Charter-2013-Adopted-31.10.2013.pdf (ინგლისურ ენაზე)
  • „კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისა და ისტორიული ქალაქების დაცვა“, თბილისი: 2014, ICOMOS საქართველო blueshield.ge/wp-content/uploads/2015/12/saxelm_Layout.pdf
  • „ICOMOS-ის კულტურული მემკვიდრეობის ინტერპრეტაციისა და პრეზენტაციის ქარტია“, ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების საერთაშორისო საბჭო, ოქტომბერი, 2008 icip.icomos.org/downloads/ICOMOS_Interpretation_Charter_ENG_04_10_08.pdf (ინგლისურ ენაზე) 
  • „მეოცე საუკუნის კულტურული მემკვიდრეობის კონსერვაციის მიდგომები, მადრიდი-ნიუ-დელის დოკუმენტი“, 2017, ICOMOS, ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების საერთაშორისო საბჭო, icomos-isc20c.org/pdf/madrid-new-delhi-document-2017.pdf (ინგლისურ ენაზე)
  • „ახალი ზელანდიის ქარტია კულტურული მემკვიდრეობის ფასეულობის მქონე ადგილების კონსერვაციისათვის“, ახალი ზელანდიის ICOMOS (ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების საერთაშორისო საბჭო), 2010, icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/ICOMOS_NZ_Charter_2010_FINAL_11_Oct_2010.pdf (ინგლისურ ენაზე)
  • საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის პორტალი, memkvidreoba.gov.ge
  • „ისტორიული თემატური ჩარჩოს შემუშავება მეოცე საუკუნის კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელობის შესაფასებ- ლად: მეოცე საუკუნის საერთაშორისო სამეცნიერო კომიტეტის ICOMOS-ის მეოცე საუკუნის საერთაშორისო სამეცნიერო კომი- ტეტის ინიციატივა“, გეტის კონსერვაციის ინსტიტუტის ექსპერტთა შეხვედრა (ლოს-ანჯელესი, კალიფორნია) 10-11 მაისი, 2011. getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/pdf/develop_historic.pdf
  • ICOMOS, ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების საერთაშორისო საბჭო, ნარას ავთენტიკურობის დოკუმენტი, 1994. https://www.icomos.org/charters/nara-e.pdf (ინგლისურად)