შესაძლებლობის გაძლიერება

იანვარი 18, 2021

პრაქტიკული სემინარი “არქიტექტურული მემკვიდრეობის ადაპტაცია და ხელახალი გამოყენება”

პრაქტიკული სემინარი კვლავ ჭადრაკის სასახლესა და ალპურ კლუბში ჩატარდა და მიზნად დაისახა მისი სივრცეების, მათ შორის მთავარი დარბაზის, ხელახალი გააზრება. პრაქტიკულ სემინარს გაუძღვა საერთაშოსო ექსპერტი რენდ […]
იანვარი 18, 2021

პრაქტიკული სემინარი: თბილისის ჭადრაკის სასახლისა და ალპური კლუბის საინტერპრეტაციო ცენტრის კონცეფციის შექმნა

გამომდინარე შენობის საჭიროებიდან და პროექტში ჩართული სტუდენტების ინტერესიდან, პროექტის მსვლელობისას გაჩნდა დამატებითი პრაქტიკული სემინარის ჩატარების იდეა. მისი მიზანი იყო არქიტექტურის, დიზანის, ციფრული კომუნიკაციებისა და სამუზეუმო საქმის […]
იანვარი 21, 2020

ICOMOS CIPA მემკვიდრეობის დოკუმენტაციის ზამთრის სკოლა

ოთხდღიანმა სამუშაო შეხვედრამ თბილისში გააერთიანა 15 მონაწილე, მათ შორის თბილისის სამი უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტები და თბილისსა და ბათუმში არქიტექტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე მომუშავე ახალგაზრდა სპეციალისტები. სამუშაო შეხვედრას […]
სექტემბერი 24, 2019

სემინარი გვიანი საბჭოთა მოდერისტული არქიტექტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნების მნიშვნელობის შესახებ

2019 წლის 24 სექტემბერს საქართველოს ლურჯი ფარის ეროვნული კომიტეტის ინიციატივით, ჭადრაკის სასახლესა და ალპურ კლუბში გაიმართა ერთ დღიანი სემინარი „მოდერნისტული არქიტექტურის შენარჩუნება და ადაპტაციის მნიშვნელობა საუკეთესო […]