პრაქტიკული სემინარი: თბილისის ჭადრაკის სასახლისა და ალპური კლუბის საინტერპრეტაციო ცენტრის კონცეფციის შექმნა

ICOMOS CIPA მემკვიდრეობის დოკუმენტაციის ზამთრის სკოლა
იანვარი 21, 2020
გამოფენა
იანვარი 18, 2021

გამომდინარე შენობის საჭიროებიდან და პროექტში ჩართული სტუდენტების ინტერესიდან, პროექტის მსვლელობისას გაჩნდა დამატებითი პრაქტიკული სემინარის ჩატარების იდეა. მისი მიზანი იყო არქიტექტურის, დიზანის, ციფრული კომუნიკაციებისა და სამუზეუმო საქმის სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების დაინტერესება ჭადრაკის სასახლისა და ალპური კლუბის ისტორიების ამსახველი საინტერპრეტაციო ცენტრის კონცეფციის შესაქმნელად.

ერთდღიანი პრაქტიკული სემინარის ფარგლებში 14 შერჩეული სტუდენტი დეტალურად გაეცნო შენობის ისტორიასა და თანამედროვე გამოწვევებს, მოისმინეს ლექცია საინტერპრეტაციო ცენტრების შესახებ და მომდევნო დღეების მანძილზე ჯგუფურად დაამუშავეს ჭადრაკის სასახლისა და ალპური კლუბის სამუზეუმო და საინტერპრეტაციო ცენტრის კონცეფცია. ვორქშოფის შედეგად შექმნილი 3 ნამუშევარი გამოიფინა მუზეუმების ევროპული ღამის ფარგლებში მოწყობილ გამოფენაზე.