სემინარი გვიანი საბჭოთა მოდერისტული არქიტექტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნების მნიშვნელობის შესახებ

საჯარო ლექცია გვიანი საბჭოთა მოდერნისტული არქიტექტული მემკვიდრეობის შენარჩუნების შესახებ
სექტემბერი 26, 2019

2019 წლის 24 სექტემბერს საქართველოს ლურჯი ფარის ეროვნული კომიტეტის ინიციატივით, ჭადრაკის სასახლესა და ალპურ კლუბში გაიმართა ერთ დღიანი სემინარი „მოდერნისტული არქიტექტურის შენარჩუნება და ადაპტაციის მნიშვნელობა საუკეთესო შემთხვევების მაგალითზე“.

სემინარს უძღვებოდა ესტონელი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და კონსერვაციის ექსპერტი, რინ ალატალუ და ის გამიზნული იყო საჯარო სამსახურებში, ურბანული და არქიტექტურული მემკვიდრეობის მართვის მიმართულებით მომუშავე სპეციალისტების უნარების გაძლიერებისათვის.

სემინარის მონაწილეები გაეცნენ საბჭოთა მოდერნისტული არქიტექტურული მემკვიდროების ტექნიკურ მახასიათებლებს, მათი შენარჩუნების გზებს და მნიშვნელობას, საფრთხის ქვეშ მყოფი შენობებს და მათი გადარჩენის წარმატებულ მაგალითებს ესტონეთიდან და სხვა ქვეყნებიდან. მოწვეულმა ექსპერტმა ასევე ისაუბრა მდგრადი გამოყენებისა და ახალი ფუნქციების შესახებ ამ ტიპის არქიტექტურასთან მიმართებაში.